Chính sách Mua hàng

QueenvnLy không thực hiện hành vi mua bán thương mại nào trên website này. Mục đích QueenvnLy hình thành và phát triển hoàn toàn nằm trên tư tưởng chia sẽ kiến thức và đánh giá khách quan sản phẩm đến tất cả mọi người

Hình thức mua hàng giữa người dùng và bên thứ ba

  • QueenvnLy không can thiệp vào quá trình mua bán thương mại giữa người dùng và bên thứ ba
  • Mọi thủ tục, hoạt động mua bán hoàn toàn phụ thuộc vào thỏa thuận giữa khách hàng và bên thứ ba.
  • QueenvnLy sẽ không có trách nhiệm về sản phẩm cũng như thanh toán giữa khác hàng và bên thứ ba.
  • Khi khách hàng mua sản phẩm, dịch vụ thông qua QueenvnLy mặc định đồng ý với các điều khoản, chính sách Queenvn đưa ra.